Hospicjum nadal będzie działało po 1 lipca 2012 r.

14 czerwca 2012 r. sejm uchwalił nowelizację Ustawy o Działalności Leczniczej, która narzucała organizacjom pożytku publicznego prowadzenie działalności leczniczej poprzez przedsiębiorstwa w ramach działalności gospodarczej . Jednakże Ustawa o Pożytku Publicznym i Wolontariacie zabrania organizacjom pożytku publicznego  prowadzenia działalności leczniczej, jako głównej działalności statuowej w ramach działalności gospodarczej. Zatem Hospicja po 1 lipca nie mogłyby zbierać funduszy 1 % ani korzystać z pomocy wolontariuszy.

Na szęście zgodnie z przyjętą nowelizacją prowadzona działalność lecznicza przez organizacje pożytku publicznego nie jest działalnością gospodarczą. Hospicja nadal będę mogły zbierać tak potrzebne im fundusze, szczególnie z odpisów 1 % podatników oraz darowizn. Zmienia się struktura wewnętrza jednostek, gdyż Ustawa o Działalności Leczniczej zlikwidowała funkcjonujące dotychczas publiczne i niepubliczne zakładu opieki zdtrowotnej. Obecnie Stowarzyszenia, które prowadziły hospicja (zakłady) stały się podmiotem leczniczym prowadzącym przedsiębiorstwa.

Na szczęscie po 12 czerwca dla hospicjów  słowo 'przedsiębiorstwo' jest tylko określeniem działalności leczniczej a nie gospodarczej.

- 1% dla Hospicjum!
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego
KRS 0000178499
http://www.e-pity.pl/program-pity-2015-online0000178499

- Darowizny można wpłacać na rachunek bankowy:

PKO BP
76144012440000000001831534
 

Godziny pracy rejestracji i wypożyczalni sprzętu:

 

poniedziałek-piątek:
7:00 – 15:00
środa:
10:00 – 18:00

 

 

Tel:  42 215-75-79
 

ul. Dąbrowskiego 46

95-200 Pabianice

e-mail: palium@poczta.onet.pl

Uwagi prosimy kierować na adres:
zarzad.palium@onet.pl