Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego zostało zarejestrowane 28.05.1999 roku w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi jako organizacja pozarządowa.

W skład komitetu założycielskiego wchodziły następujące osoby:
1. Elżbieta Ruta – pielęgniarka
2. Teresa Uszyńska – lekarz
3. Alicja Banat – mgr farmacji
4. Anna Dzwonnik – pielęgniarka
W czerwcu 1999 roku w Stowarzyszeniu było 23 członków, w tymże miesiącu powołany został Zarząd Stowarzyszenia, w skład którego weszli:
1. Elżbieta Ruta – Prezes
2. Anna Dzwonnik – V-ce Prezes
3. Alicja Banat – Sekretarz
4. Zbigniew Matusiak – Skarbnik
5. Barbara Kałużna – Członek Zarządu
6. Maria Denus – Członek Zarządu
7. Teresa Uszyńska – Członek Zarządu.
W czerwcu 2007 rozpoczęła się trzecia kadencja Zarządu Stowarzyszenia.
 

Obecnie w skład Zarządu wchodzą:
1. Elżbieta Ruta – Prezes
2. Anna Dzwonnik – V-ce Prezes
3. Monika Brodowska – Sekretarz
4. Marianna Chmielewska – Skarbnik
5. Teresa Uszyńska – Członek Zarządu.
Stowarzyszenie obecnie liczy 32 członków.

Celem Stowarzyszenia jest sprawowanie wszechstronnej opieki nad chorymi z zaawansowaną chorobą nowotworową i ich rodzinami w domu chorego. Stowarzyszenie, jako organizacja pozarządowa utrzymuje się z kwest, imprez charytatywnych, z dobrowolnych dotacji zakładów pracy i darowizn. Od Stycznia 2006 roku Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego, dzięki temu może pozyskiwać fundusze z odpisu 1% od podatku.
  Pozyskane w ten sposób środki finansowe Stowarzyszenie przeznacza na zakup sprzętu medycznego niosącego ulgę chorym w cierpieniu oraz na wszelką niezbędną pomoc dla chorych i ich rodzin. Będący własnością Stowarzyszenia sprzęt medyczny wypożyczany jest chorym bezpłatnie i są to: materace p/odleżynowe, łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, wózki toaletowe, koncentratory tlenu, ssaki medyczne, inhalatory, balkoniki, pompy infuzyjne. 
Od 2003 do 2007 roku Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w dwóch kampaniach ogólnopolskich: w kampanii „Pola Nadziei” oraz społecznej kampanii „Hospicjum to też życie”, organizując wiele akcji charytatywnych, koncertów, konkursów, kwest, festynu i debaty.

- 1% dla Hospicjum!
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego
KRS 0000178499
http://www.e-pity.pl/program-pity-2015-online0000178499

- Darowizny można wpłacać na rachunek bankowy:

PKO BP
76144012440000000001831534
 

Godziny pracy rejestracji i wypożyczalni sprzętu:

 

poniedziałek-piątek:
7:00 – 15:00
środa:
10:00 – 18:00

 

 

Tel:  42 215-75-79
 

ul. Dąbrowskiego 46

95-200 Pabianice

e-mail: palium@poczta.onet.pl

Uwagi prosimy kierować na adres:
zarzad.palium@onet.pl