NAPISZ DO NAS

Godziny przyjęć:

powiat pabianicki:

poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00

środa: 10:00 – 18:00

 

 

e-pit

Jak nam pomóc?

Przekaż 1,5% dla Hospicjum

KRS: 0000178499

Adres:

POWIAT PABIANICKI

ul. Dąbrowskiego 46,

95-200 Pabianice

 

POWIAT ŁASKI

ul. Dębowa 1

98-100 Łask

 

tel: 42 215 75 79

 

 

 

 

 

 

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl

dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Podaruj 1,5% podatku Hospicjum w Pabianicach

Szanowni Państwo,

 

Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku organizacji pożytku publicznego. 

Państwa wsparcie co roku jest dla nas niezbędne do realizacji działalności wynikającej ze statutu Stowarzyszenia. Dzięki Państwa dobremu sercu co roku możemy prowadzić Ośrodek Walki z Rakiem, grupę wsparcia dla opiekunów rodzinnych, wspierać socjalnie osoby będące w potrzebie, serwisować oraz wymieniać sprzęt rehabilitacyjnym, który jest do dyspozycji chorych. 1,5% podatku jest też niezbędny do realizowania szeregu działań, mających na celu kompleksową pomoc naszym pacjentom jak również osobą, które potrzebują wsparcia nie będąc pacjentami Hospicjum domowego.

 

Odliczenie 1,5% OPP w PIT za 2022 rok

 

 

Uwaga 1,5% podatku na OPP zamiast 1% w 2022 r.

W efekcie zmian w przepisach na 2022 r. (ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - Nowelizacja Nowego Ładu Podatkowego) podatnicy mają prawo przekazać 1,5% (a nie jak do tej pory 1%) swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Nową, wyżsżą kwotę przekazać można w deklaracji PIT składanej za 2022 r. (rozliczenie w 2023 r.). Mimo tego, że nowe przepisy podatkowe weszły w życie 1 lipca 2022 r. kwotę 1,5% podatku na rzecz OPP oblicza się od wynagrodzeń uzyskiwanych począwszy od 1 stycznia 2022 r. (tzn. za cały rok).

 

Jak przekazać 1,5% na organizacje pożytku publicznego

Każdego roku podatnicy mają możliwość przekazywać 1,5% podatku należnego fiskusowi, wykazanego w ich rocznej deklaracji PIT – bezpośrednio na rzecz organizacji pożytku publicznego. Dla podatnika przekazanie 1,5% nie wiąże się z żadnym dodatkowym obciążeniem, w szczególności wskazany 1,5% nie jest formą darowizny, która później można dopiero odliczyć od dochodu.Dzięki zaznaczeniu organizacji, na którą na być przekazany 1,5% podatku, kwota ta wędruje z budżetu państwa na rzecz organizacji prowadzącej działalność prospołeczną. A zatem sami faktycznie decydujemy, gdzie, do jakiej organizacji i na jaki cel nasze podatki faktycznie zostaną spożytkowane.

 

Kto przekazuje 1,5%

W deklaracji podatkowej wykazuje się podatek należny do zapłaty oraz deklaruje się kwotę do przekazania na rzecz organizacji. Faktycznie 1,5% podatku przekazuje za nas Naczelnik Urzędu Skarbowego w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego. Przekazanie odbywa się na rachunek organizacji pożytku publicznego, który organizacja wskazała w wykazie organizacji.

 

Ile można przekazać 1,5%?

Maksymalna kwota, jaką podatnik może przekazać wynosi 1,5% podatku. W deklaracji podatkowej można przekazać również kwotę niższą. Jeżeli podatnik składa więcej niż jeden formularz – w każdej składanej deklaracji może przekazać 1,5% podatku wykazanego w tej deklaracji – na rzecz innej organizacji pożytku publicznego.

 

Złożyć deklarację w terminie, zapłacić cały podatek

Naczelnik przekaże kwotę podatku wyłącznie na rzecz organizacji w przypadku, gdy deklarację podatkową złoży się w terminie. Możliwe jest również przekazanie 1,5% na podstawie korekty deklaracji podatkowej złożonej w terminie. Korekty takiej dokonać można maksymalnie w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. W 2023 r. przekazana będzie jedna kwota - łączna ze wszystkich urzędów skarbowych (organizacja otrzyma jeden zbiorczy przelew środków).Zatem zeznanie musi być złożone do:

Uwaga - w przypadku PIT-37 i PIT-38 w usłudze Twój e-PIT nawet w braku złożenia deklaracji (milczącej zgody na deklarację PIT przedstawioną przez Ministerstwo Finansów,  termin ten liczy się od powyższej daty).

Korekta musi być złożona:

  • 31 maja 2023 r. – PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38,
  • 31 marca 2023 r. - PIT 28.

Aby w takim przypadku podatek został przekazany, musi być zapłacony w całości nie później niż w terminie 2 miesięcy od terminu ostatecznego wynikającego z rocznego rozliczenia podatkowego. Podatek musi być zapłacony w całości do:

  • 30 czerwca 2023 r. – PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38,
  • 31 marca 2023 r. - PIT 28.

Podatnik musi zapłacić cały podatek, który jest podstawą ustalenia kwoty przekazywanej. Ostateczny termin zapłaty tego podatku, by Naczelnik Urzędu Skarbowego przekazał 1,5 % upływa w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego.

A zatem możliwe jest, że podatek zapłaci się po terminie, z odsetkami za zwłokę, a 1,5% nadal zostanie przekazany. Natomiast deklaracja musi być złożona zgodnie z terminem ustawowym (potem można ją korygować).

 

 

 

Zachęcamy do rozliczenia podatku korzystając z jednego z poniższych portali rozliczeniowych, na których można łatwo i szybko rozliczyć swoją deklarację podatkową :

 

- platforma pitax.pl

- platforma e-pity

 

numer KRS organizacji (KRS: 0000178499)

 

W razie problemów z wypełnieniem deklaracji lub w celu konsultacji dotyczącej deklaracji, zapraszamy do kontaktu:

d.sikora@hospicjumpabianice.pl

 

Bardzo dziękujemy za każde wsparcie!

 

 

 

źródło: https://www.e-pity.pl/odliczenie-opp-poradnik/

 

 

04 stycznia 2023

Podaruj 1,5 % podatku Hospicjum w Pabianicach

42 215-75-79