NAPISZ DO NAS

Godziny przyjęć:

powiat pabianicki:

poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00

środa: 10:00 – 18:00

 

 

e-pit

Jak nam pomóc?

Przekaż 1,5% dla Hospicjum

KRS: 0000178499

Adres:

POWIAT PABIANICKI

ul. Dąbrowskiego 46,

95-200 Pabianice

 

POWIAT ŁASKI

ul. Dębowa 1

98-100 Łask

 

tel: 42 215 75 79

 

 

 

 

 

 

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl

dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

UPOWAŻNIENIE

Rejestracja chorych odbywają się:

od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 - 15:00

w środy od 10:00 do 18:00

 

w siedzibie

Zakładu Opieki Paliatywnej - Hospicjum Domowowego w Pabianicach

ul. Dąbrowskiego 46 (pokój na parterze po lewej stronie)

KRYTERIA KWALIFIKACJI PACJENTÓW DO HOSPICJUM DOMOWEGO:

 1. Udokumentowana choroba nowotworowa (rozpoznanie histopatologiczne);

 2. Zakończone leczenie onkologiczne przyczynowe (kwalifikujemy chorych w trakcie radio- lub chemioterapii paliatywnej);

 3. Ból lub inne objawy somatyczne wymagające leczenia paliatywnego;

 4. Stan chorego uniemożliwiający korzystanie z Poradni Medycyny Paliatywnej;

 5. Możliwość zapewnienia przez rodzinę opieki nad chorym w domu w zakresie koniecznym dla aktualnego stanu chorego

  Do hospicjum domowego przyjmowani są pacjenci z powiatu pabianickiego i łaskiego z rozpoznaną i potwierdzoną badaniem histopatologicznym chorobą nowotworową
  po zakończonym leczeniu przyczynowym, u kresu życia, z trudnymi do opanowania objawami towarzyszącymi chorobie (ból, nudności, wymioty, duszności itp.)

  Do zarejestrowania pacjenta potrzebne są następujące dokumenty:

 • Upoważnienie – napisane i podpisane przez pacjenta lub wypełniony druk upoważnienia , w którym Pacjent upoważnia osobę z rodziny lub inną osobę do złożenia dokumentów w hospicjum domowym w Pabianicach.

 • skierowanie  z adnotacją o hospicjum domowym lub domowej opiece paliatywnej – od lekarza POZ lub od lekarza prowadzącego opiekę w szpitalu można poprosić o takie skierowanie przy wypisie pacjenta ze szpitala

 • kserokopie dokumentacji medycznej potwierdzające rozpoznaną chorobę - karty informacyjne/wypisy ze szpitala, (można przynieść oryginały ksero wykonujemy na miejscu); 
  lub

 • kserokopie badań diagnostycznych – wyniki biopsji, wycinków, scyntygrafii kości, PET o ile były takie wykonywane, (można przynieść oryginały ksero wykonujemy na miejscu)

 • potwierdzenie ubezpieczenia - legitymacja emeryta, rencisty, dla osób bezrobotnych zaświadczenie z Urzędu Pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne, dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą ostatni dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne, dla osób zatrudnionych będących
  na zwolnieniu lekarskim druk ZUS RMUA lub zaświadczenie od pracodawcy o odprowadzanych składkach,
  w przypadku świadczeń z pomocy społecznej lub innych kserokopia decyzji przyznającej świadczenie
  z adnotacja o odprowadzaniu z kwoty świadczenia kwoty na składkę ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Wyżej wymienione dokumenty można przesłać drogą e-mail na adres: palium@poczta.onet.pl

 • Według umowy z NFZ chory pozostaje również pod opieką lekarza pierwszego kontaktu, który np. kieruje pacjenta na badania diagnostyczne oraz wystawia zlecenia na transport.
   

Kryteria kwalifikacji pacjentów do Hospicjum Domowego

42 215-75-79